петак, 06. новембар 2009.

Taktika u fudbalu 1.deo

Pod taktikom u fudbalu podrazumeva se unapred pripremljen, osmišljen i organizovan plan igre kojim se na najcelishodniji nacin koriste sve individualne, grupne i kolektivne vrednosti svoje i sve individualne, grupne i kolektivne mane protivnicke ekipe. Najjednostavnije formulisano, taktika u fudbalu je dakle, nacin dejstva jednog tima s namerom i osnovnim opredeljenjem, da se suparnicki tim pobedi ili da se u nadigravanju sa suparnickim timom obezbedi povoljan rezultat. Kako ce i koju ce takticku zamisao jedna ekipa, grupa igraca, ili pojedinac, u toku igre primenjivati, zavisi od bezbroj faktora. Ali, na prvom mestu, to, pre svega, zavisi od vrednosti i mana, svojih i protivnickih igraca. Mnoštvo je razloga koji uticu na promenu i primenu odredenog taktickog plana u fudbalskoj igri. Pored snage svog i protivnickog tima, odnosno vrednosti i mana svoje i protivnicke ekipe, na primenu odredenog taktickog plana utice i kvalitet terena na kome se igra, dimenzije igrališta, atmosferske prilike, sudenje, važnost utakmice, plasman na takmicarskoj tabeli, propozicije takmicenja, mesto u kome se igra, publika pred kojom se igra... Talenat u fudbalu može se definisati kao ispoljena sposobnost koja lako i jednostavno rešava sve takticke zadatke, koji se onima, koji nisu talentovani jednostavno cine nerešivim. Dakle, talenat radi lako ono što drugima izgleda teško. U taktici fudbala, mentalne sposobnosti, odnosno inteligencija je od odlucujuceg znacaja. Na uspeh u taktici fudbala, kao znacajan kreativni potencijal posebno utice mašta, odnosno inteligencija. Na pojavu novih, kvalitetnijih utisaka u taktici fudbalske igre, odnosno na pozitivne promene u taktici fudbalske igre, odlucujuce su uticali: razvoj sistema, razvoj tehnike, razvoj fizicke kondicije, razvoj pravila igre i razvoj treninga.
Podela taktike fudbalaFudbalska igra se sastoji od naizmenicnog izvodenja napada na protivnicki gol i odbrane svog gola. Shodno toj cinjenici, fudbalska taktika se deli na:1. Taktiku odbrane

2. Taktiku napadaKako, tokom utakmice, odredene takticke zadatke rešava jedan igrac, više igraca zajedno i cela ekipa zajedno, razlikuju se:1. Individualna taktika

2. Grupna taktika

3. Timska taktikaPrema osnovnoj podeli taktika odbrane i taktika napada razlikuju se:- Individualna taktika u odbrani,

- Individualna taktika u napadu,

- Grupna taktika u odbrani,

- Grupna taktika u napadu,

- Timska taktika u odbrani i

- Timska taktika u napadu.Šta je najvažnije u igri odbrane?

Odbrana je, bez sumnje, temelj na kome pocivaju rezultati u fudbalu. Ma koliko napad bio efikasan, eventualne nedostatke odbrane nece moci uspešno nadoknaditi. U celini gledano, taktika fudbalske igre sve životnije se temelji na taktici fudbalske odbrane. Otuda je taktika fudbalske odbrane i izdvojila neke principe i nacela koji se jednostavno ne mogu mimoici. Opšta nacela i principi odbrane ,ogledaju se u sledecem:1. Uigranost, medusobna saradnja i medusobno poverenje, elementarne su pretpostavke svake efikasne odbrane.2. Okosnicu uspešne fudbalske odbrane cine golman i centralni bekovi, pa njima po funkciji koju obavljaju, pripada uloga glavnokomandujucih odbrane.3. Akcije odbrane trebalo bi da budu jednostavne, brze, odvažne i energicne.4. Igraci odbrane trebalo bi da se odlikuju najširim repertoarom sposobnosti za razlicita dejstva u zadatim situacijama.5. Igraci u odbrani, kako u toku igre, tako i u prekidima igre, trebalo bi da imponuju disciplinom, odgovornošcu i narocito - mentalnom cvrstinom.6. Odbrana protiv akcija izrazito kvalitetnih igraca zahteva permanentno tesno, striktno i cvrsto pokrivanje.7. Savremeni fudbal, u složenim zadacima odbrane gola, nalaže ucešce u odbrani svih igraca jednoga tima.Šta je najvažnije u igri napada?

Taktika savremenog fudbala u velikoj meri je bazirana na nekim opštim nacelima i principima napada, koje je razvoj i praksa fudbalske igre oživotvorila za gotovo sva fudbalska vremena. Ta nacela i opšti principi napada ogledaju se u sledecem:1. Težnja je da napad pocinje sa jedne od strana terena, a završava se sa druge - suprotne strane terena.2. Napad se planski organizuje, a realizuje uz medusobnu uskladenost promene mesta i kretanja igraca sa loptom i bez lopte.3. Svaki napad treba da bude onoliko brzo sproveden, koliko je neophodno da iznenadi protivnika.4. Napad treba da bude što logicnije organizovan i što jednostavnije izveden.5. Pokreti sa loptom i bez lopte, kojima se obezbeduje izvodenje napada treba da su brzi, hitri, energicni i beskompromisni.6. I najbrže sproveden napad neophodno je da se odlikuje promenom ritma.7. Napad treba sprovoditi sa što vecim, a završavati sa što manjim brojem igraca.SREDSTVA TAKTIKETaktika fudbalske igre, bilo u odbrani ili u napadu, bila individualna, grupna ili timska, u odbrani ili napadu, može se sprovesti uz pomoc odredenih oblika kretanja. Kretanja kojima se rešavaju odredeni zadaci u taktici fudbala vrše se sa loptom ili bez lopte. Sva ta kretanja bilo sa loptom ili bez lopte, koja omogucavaju rešavanje odredenih zadataka taktike, nazivamo sredstva taktike. Sva sredstva, kojima se rešavaju znacajni zadaci taktike fudbalske igre, moguce je podeliti na:1. Pokrivanje igraca,

2. Preuzimanje igraca,

3. Oduzimanje lopte,

4. "Presecanje" lopte,

5. Pravljenje ofsajda,

6. Pravljenje živog zida,

7. Vodenje lopte,

8. Otkrivanje igrca,

9. Promena mesta,

10. Driblanje,

11. Dodavanje i

12. Udarac na gol. Pa ipak, u odnosu na dogadanja i oblike aktivnosti fudbalera u fazama odbrane i napada, moguce je zakljuciti da su: pokrivanje, preuzimanje, oduzimanje, presecanje, ofsajd i živi zid, preovladujuca sredstva ODBRAMBENE TAKTIKE, dok su vodenje, otkrivanje, promena mesta, driblanje, dodavanje i udarac na gol preovladujuca sredstva NAPADACKE TAKTIKE.

Нема коментара:

Постави коментар